wspomnienia

Metodę mogłem wyrazić w jednym zdaniu: ukazywać im możliwości, o jakie same siebie nie podejrzewają.

Tadeusz Łomnicki, Moja metoda, moje błedy

wspomnienia („Spotkania teatralne”)