teksty

Naszym zadaniem byłoby zsynchronizowanie tego, co nowe w tej dziedzinie (w sztuce), z tym, co już jest znane, słowem znalezienie syntezy między nowatorstwem i tradycją.

Tadeusz Łomnicki, „Teatr bez widowni”

sztuki i scenariusze Tadeusza Łomnickiego