Zdjęcia ze „Spotkań teatralnych”

Zdjęcia z książki Tadeusza Łomnickiego Spotkania teatralne, opublikowanej na naszej stronie. Przedstawiają zarówno samego T. Łomnickiego, jak i opisywanych w książce jego mentorów i współpracowników – reżyserów, dramatopisarzy, aktorów: