Spotkania teatralne

Spotkania teatralne

Jeden z największych aktorów XX wieku, Tadeusz Łomnicki (1927-1992), pisał zawsze: do legendy przeszedł jego egzamin wstępny w Starym Teatrze, na który zgłosił się w 1945 roku, przynosząc rękopis swego dramatu – chciał bowiem zostać dramatopisarzem. Szybko stał się aktorem. Ale pisać nie przestał. 

Pisał sztuki teatralne, scenariusze filmowe, wiersze, artykuły i eseje, pisał o teatrze i filmie, o istocie aktorstwa, o swoich wielkich poprzednikach i mistrzach, pisał wreszcie o samym sobie: człowieku, aktorze, nauczycielu zawodu. Część tych tekstów złożyła się na książkę Spotkania teatralne (PIW, Warszawa 1984, tCHu 2003), jedyny w swoim rodzaju dokument, stanowiący tyleż autobiografię artysty, co świadectwo jego nieustannej i nieustannie (wraz z pogłębianiem się samoświadomości aktorskiej, ludzkiej, obywatelskiej) ewoluującej refleksji twórczej, zapis upartego, czasem heroicznego, dążenia do ideału absolutnej doskonałości – nie tylko tej zawodowej, mniej lub bardziej chętnie przyznawanej mu już przez współczesnych.

W pierwszym wydaniu Spotkań teatralnych, opracowanym i przygotowanym do druku przez Marię Bojarską, towarzyszkę życia i twórczości Tadeusza Łomnickiego, część tekstów trzeba było pominąć z przyczyn edytorskich, wielu innych z tychże względów nie zdążono dołączyć, jeszcze inne zaś po prostu Łomnicki napisał później. Pisał bowiem i chciał pisać aż do końca, do uwiecznionej w teatralnej legendzie śmierci na deskach Teatru Nowego w Poznaniu, w lutym 1992 roku, tuż przed premierą Króla Leara.
Znalazły się one jednak w drugim wydaniu książki (tCHu, Warszawa 2003) , którą – dzięki uprzejmości Wydawcy – prezentujemy w całości na naszej stronie.

Poniżej publikujemy wszyskie teksty składające się na „Spotkania teatralne”, bez sztuk i scenariuszy autorstwa Tadeusza Łomnickiego, które można odnaleźć w dziale <teksty>.

POCZĄTKI

FILM, SZKOŁA, TEATR

AKTOR I ROLE

OSTATNIE LATA